Услуги / Производи од картон

Производи од картон

Картонските табли се изработени од рециклирана хартија, во три слоја: пресувано саќе од картон и надворешни картонски облоги.

Како еден од најеколошките производи, којшто може да се рециклира, но и доста економичен, доста е погоден за изработка на промотивни марткетинг материјали.

Благодарение на структурата, картонските табли се прилично издржливи на притисок што ги прави погодни за изработка на различни решенија. Истовремено материјалот е многу лесен, па затоа е лесен за транспортирање, разглобување и инсталирање.

Технологијата со која располагаме ние, дозволува директен печат на површината и обработка потребна за реализирање на готов и целосен проект.

Најпопуларни промотивни материјали од картон се полици, тотеми, банери, кутии за складирање, хенгери во различни големини и сл.

Назад кон услуги

Поврзани продукти

Картон

Картонот е уникатен материјал изработен 100% од рециклирана хартија. Тој преставува саќе од пресуван картон обложено со картонска облога. Тој е прогласен за еден од најеколошките материјали. При негово производство не се користат скапоцени материј ...