Производи / Дигитално печатење

Визит карти

Дигитален принт на визит карти на 300гр. Кундзрук

Димензија: 88х56 мм

Двостран или едностран принт во една или во повеќе бои

Доработка: пластифицирање во мат или сјајна варијанта

...

Повеќе

Флаери

Печатење на вашите флаери во сите формати, стандардни или нестандардни

Различен квалитет на хартија според вашето барање, со мат или сјаен финиш

Доработка: превиткување, штанца..

...

Повеќе

Брошура

Печатење на брошури во сите формати, стандардни или нестандардни

Различен квалитет на хартија според вашето барање, со мат или сјаен финиш

Можност за еднострано или двострано печатење

Доработка: Пластифицирање, хефтање, лепење, штанца..

...

Повеќе

Каталог

Печатење на каталози во сите формати, стандардни или нестандардни

Различен квалитет на хартија според вашето барање, со мат или сјаен финиш

Можност за еднострано или двострано печатење

Доработка: Пластифицирање, хефтање, спојување со спирала лепење, штанца..

...

Повеќе

Покана

Печатење на покани во сите формати, стандардни или нестандардни

Различен квалитет на хартија според вашето барање, со мат или сјаен финиш

Можност за еднострано или двострано печатење

Доработка: Пластифицирање, бигување, штанца..

...

Повеќе

Постер

Печатење на постери во сите димензии, стандардни или нестандардни

Печатење на хартија од 115гр па се до 300гр. според вашето барање, со мат или сјаен финиш

Можност за еднострано или двострано печатење

 

...

Повеќе

Книга

Печатење на книги во сите димензии, стандардни или нестандардни

Печатење на соодветна хартија според вашето барање, 300гр. сјајна или мат хартија за корици

Печатење во фул-колор

Доработка: комплетна

 

...

Повеќе

Воблер

Печатење на воблери во сите димензии

Печатење на хартија од 150гр па се до 300гр. според вашето барање, со мат или сјаен финиш

Можност за еднострано или двострано печатење

Доработка: пластифицирање, штанца, додаток-плозирна лента, додаток-дуплофан

 

 

...

Повеќе

Етикети / Хартиени

Печатење на налепници во сите димензии

Печатење на самолеплива хартија, со мат или сјаен финиш

Еднострано печатење

Доработка: катирање

 

...

Повеќе